Månad maj 2021

Årsmöte 2019

Protokoll årsmöte PAF 9 oktober 2019 Beatrice Tordsdotter Jansson väljs som mötesordförande, Marie Elgh väljs som mötessekreterare. Terese Wigh väljs som justerare.  Mötet öppnas Mötet har behörigen utlysts Dagordning godkänd Ordförande läser upp stadgarna och ändamål med föreningen Aktiviteterna under…

Blogg tillhörande PAF

Vår förhoppning är att vi ska kunna använda denna blogg till att posta lite information och bilder från vara aktiviteter. Uppdatera er om något nytt händer. Lägga upp protokoll från möten med mera.