Årsmöte 2019

Protokoll årsmöte PAF 9 oktober 2019

Beatrice Tordsdotter Jansson väljs som mötesordförande, Marie Elgh väljs som mötessekreterare.

Terese Wigh väljs som justerare.

 •  Mötet öppnas
 • Mötet har behörigen utlysts
 • Dagordning godkänd
 • Ordförande läser upp stadgarna och ändamål med föreningen
 • Aktiviteterna under året som gått har varit populära och uppskattade. Vi fick ett sent utbetalt bidrag från Filipstads Kommun då dom förväxlat oss med föreningen som styr skolan så därför anordnade vi en sommarfest med hjälp av Chaos Event, Karlstad.
 • Räkenskaperna är godkända och tack vare sommarfesten så fick vi en mindre vinst än föregående verksamhetsår varav revisorn hade yrkat på i föregående revisionsberättelse
 • Styrelsen gavs ansvarsfrihet
 • Budget och verksamhetsplan presenteras. Aktiviteterna efterliknar föregående år med lite ändringar och nyheter. Dessa går att ta del av på hemsidan.
 • Inga ändringar görs i presenterad verksamhetsplan/budget. Fastställt antagande av styrelsen.
 • Sittande ordförande är kvar tills ny tillträder. Ledamöter sittande. Revisor Catrin Marsell.
 • Medlemsavgiften bestäms inför nästa verksamhetsår till fortsatt 150:- per år och familj
 • Inga inkomna motioner
 • Övriga frågor som togs upp var hur vi ska få fler föräldrar engagerade? Föreningens ändamål kommer inte att hålla hösten ut om vi inte blir fler ideella krafter med intresse för föreningen och barnens aktiviteter. Frågan kvarstår.
 • Mötet avslutas

Ordförande: Beatrice Tordsdotter Jansson

Vid protokollet: Marie Elgh

 Justerare: Terese Wigh

Leave a Reply