Kategori Möte

Årsmöte 2019

Protokoll årsmöte PAF 9 oktober 2019 Beatrice Tordsdotter Jansson väljs som mötesordförande, Marie Elgh väljs som mötessekreterare. Terese Wigh väljs som justerare.  Mötet öppnas Mötet har behörigen utlysts Dagordning godkänd Ordförande läser upp stadgarna och ändamål med föreningen Aktiviteterna under…