Förskolan Guldgruvan i Persberg

Välkommen till

Förskolan Guldgruvan

En förskola med utsikt över Yngen. 

Guldgruvan är en plats för gemenskap, lärande, möten och vänskap.
Vi anser att alla ska ha samma möjlighet att ha inflytande, känna delaktighet och samhörighet.
Därför är bemötande, nyfikenhet och trygghet viktiga värdeord hos oss.
Vårt mål är att alla barn ska utvecklas till sin fulla potential.

Aktuellt hos oss:

Januaris tema – Skapande & drama

Förskolan Guldgruvan

Vår förskola har en avdelning med 16 barn i åldrarna 1-6 år. Vi är tre personal som arbetar här. Vi arbetar efter vår egen arbetsplan som vi baserar efter barngruppens intressen och läroplan för förskolan (Lpfö18). 

Vi har ett tematiskt arbetssätt vilket innebär att vi integrerar flera olika ämnen under ett och samma tema. Temat varieras efter varje läsår. Mycket av vår verksamhet är förlag utomhus då förskolan präglas av den härliga omkringliggande naturen. 

Vi..
– Anpassar förskolans miljö genom att organisera och utforma miljön för att den ska vara stimulerande för barngruppen och verksamhetens behov.
– Ger barnen stort utrymme till lek och egna intressen.
– Anser att det är viktigt att samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen.

Du kan läsa mer om läroplanen hos Skolverket (länk).

Vid frågor kontakta oss via telefon eller mejl:
Telefon: 070-306 43 08
Mejl: forskolanguldgruvan@hotmail.com

Ansök till oss

Välkommen att ansöka till förskolan Guldgruvan! För att ansöka till oss så vänder du dig direkt till Filipstads kommun. Ställ gärna ditt barn i kö tidigt då våra platser ofta fylls snabbt. Blanketter för ansökan av barnomsorgsplats finns att skriva ut via kommunen eller som e-tjänst. Alternativt att hämta hos oss.

Länk till blanketter hos Filipstads kommun

Förskolans bildgalleri

Här kan du se ett urval bilder från vår verksamhet, våra lokaler och aktiviteter.

Förskolans bildgalleri