Årliga aktiviteter på Persbergs friskola

Temadagar: Varje torsdag har vi temadag då vi ofta förlägger vår verksamhet utomhus. Vi jobbar med olika teman, allt från geografi till matematik. Vi arbetar åldersintegrerat och ämnesövergripande. Uppgifterna dessa dagar är ofta praktiska.

Rasthjälparna: Varje lunchrast är två elever rasthjälpare och håller i aktiviteter för eleverna på skolan.

På internationella barndagen jobbar vi under temat fattiga och rika. Eleverna är fattiga med jutesäckar som kläder och arbetar för att tjäna ihop sin mat under dagen. Allting avslutas med givande diskussioner och information ( bland annat filmer) om hur människor lever i fattiga områden i världen. Vi knyter samman arbetet med FN´s barnkonvention.

Hälsoveckor: Under oktober månad har vi två Hälsoveckor då vi jobbar med kost och hälsa varje dag. Vi gör många olika ativiteter, bland annat judo, tennis och promenader. Vi äter hälsosam frukost, lunch och exotiska frukter.

Öppet hus: I maj har vi alltid öppet hus på skolan, då alla är varmt välkomna att besöka vår verksamhet!

Elevens val: två dagar per termin har vi elevens val. Det är eleverna i på skolan + elevrådet som röstar fram alternativen. Elevens val har bland annat bjudit på : teater, djurgrupp, film, spel, kojbygge, lådbilsbygge, parkour, slöjd, hemkunskap och mycket annat.

Påsk-och julpyssel: Inför varje jul- och påsklov anordnar vi pysseldagar på skolan. En grupp är alltid ute och leker traditionella lekar och tänder en eld. Sedan äter vi god lunch tillsammans under festliga former.

Kulturskolan: Kulturskolan kommer till oss och erbjuder sina kurser under skoltid.

Julspel i kyrkan: Inför julhögtiden besöker vi årligen Filipstads kyrka och beskådar ett julspel.

Lucia: Varje år firar vi lucia. Det gör vi med ett vackert luciatåg då alla barn på skolan är med, och vi avslutar med lussefika ute på skolgården.

Cabarét, anordnas i slutet av varje läsår och där visar eleverna upp olika talanger som de besitter. Det kan vara allt från kaninhoppning till sång, dans och instrument. Vi bokar Persbergsparken och bjuder in nära och kära till en helkväll. Fikaföräljnning finns för den som är sugen.

Lilla Wasaloppet anordnas en gång per år (om snömängden är acceptabel) av Persbergs skidförening.

Orientering anordnas då och då av orienteringsklubben och brukar vara förlagd till skogarna runt mysiga Gubbdammen.

Studiebesök vid olika verksamheter ordnas under läsårets gång. Exempelvis besök på kommunhuset, teatrar, muséer, olika arbetsplastser och SFI.

Skridskor: Under några tillfällen åker vi in till ishallen i Filipstad och åker skridskor med alla barnen. Vid kalla och tillåtande vintrar plogar vi upp en banan strax utanför skolan och åker på lunchrasterna.

FN-dagen uppmärksammas varje år med samtal och arbete kring mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Fadderverksamhet: Vi bedriver fadderverksamhet på skolan, där stor och liten hjälper varann.

Skoljoggen: Varje höst anordnas skoljoggen på skolan då vi springer så långt vi orkar på vår vackra skolgård.

Säfsen: Varje år reser vi till Säfsen och har en vintersportdag.

Friluftsdagar: Ett par gånger per termin ger vi oss ut på utflykter i våra härliga omgivningar i Persberg. Vi åker pulka på vintern och besöker gärna Högbergsfältet både sommar och vinter.

Kamratdagar: Varje år arrangerar skolan kamratdagar som en del i vårt likabehandlingsarbete. Under dem arbetar alla elever tillsammans i faddergrupper och gör roliga aktiviteter i form av olika värderings- och samarbetsövningar.

Skräpplockardagen: Varje vår arrangerar skolan en skräpplockardag där alla är engagerade i att rensa upp och fixa till skolans vackra utemiljö. Vi krattar, sopar, städar förråd och plockar skräp. Våra äldre elever ger sig även ut på skräpplockning och gör fint i Persberg.

Önskemat: Vi är väldigt stolta och nöjda över vår goda skolmat i Persberg som är lagad i vårt eget skolkök. Vår snälla kokerska låter oss även få vara med och önska vilken mat vi vill äta några gånger under läsåret.