Kvalitetssäkring och bedömning

Kvalitetssäkringar - Diagnoser, prov och bedömningar

Dessa bedömningar och prov gör att vi kan kartlägga barnens utveckling och kunna ge rätt stöd i tid. Respektive klasslärare är ansvariga för bedömningen i sin klass. Nedan kan du läsa om vilka bedömningar som genomförs de olika skolåren.

 • Hitta språket och Hitta matematiken - Nationell kartläggning som genomförs under höstterminen.

 • Observationsschema (Motorik, färger - måla, matematik, rim, meningar, långa och korta ord, pussla med ord, stavelser, lägesord, syn, hörsel, ”året” mm.) – ”Jag kan” . Genomförs en gång per termin.

 • Kartläggning av bokstavskännedom  - ”Jag kan”. Genomförs april.
 • Mamma Mu-diagnoser enligt Bornholmsmodellen. Genomförs två gånger varje termin.
 • Kartläggning av bokstavskännedom. Genomförs september.
 • DLS Bas för skolår 1 och 2. Genomförs april.
 • Mattecirkeln läsårsdiagnos 2 st. Genomförs april. 
 • Lästeknik H 4. Genomförs maj.
 • DLS Bas för skolår 1 och 2. Genomförs september.
 • Lästeknik H 4. Genomförs oktober.
 • DLS 2. Genomförs februari.
 • Mattecirkeln läsårsdiagnos 2 st. Genomförs april.
 • Lästeknik H 4. Genomförs maj.
 • Måns och Mia. Genomförs under vårterminen.
 • Lästeknik H 4. Genomförs oktober.
 • Nationellt ämnesprov i svenska och svenska som andra språk. Genomförs mars - april.
 • Nationellt ämnesprov i matematik. Genomförs mars - april.
 • Mattecirkeln läsårsdiagnos 2 st. Genomförs april.
 • Lästeknik H 4. Genomförs maj.
 • Lästeknik H 4. Genomförs oktober.
 • DLS 4. Genomförs oktober.
 • Mattecirkeln läsårsdiagnos 2 st. Genomförs april.
 • Lästeknik H 4. Genomförs maj.
 • Lästeknik H 4. Genomförs oktober.
 • Urval av tidigare års nationella ämnesprov i svenska och svenska som andra språk. Genomförs under vårterminen.
 • Urval av tidigare års nationella ämnesprov i matematik. Genomförs under vårterminen.
 • Urval av tidigare års nationella ämnesprov i engelska. Genomförs under vårterminen.
 • Mattecirkeln läsårsdiagnos 2 st. Genomförs april.
 • Lästeknik H 4. Genomförs maj.
 • Lästeknik H 4. Genomförs oktober.
 • Nationellt ämnesprov i svenska och svenska som andra språk. Genomförs under vårterminen.
 • Nationellt ämnesprov i matematik. Genomförs under vårterminen.
 • Nationellt ämnesprov i engelska. Genomförs under vårterminen.
 • Nationellt ämnesprov i SO/ NO. Genomförs under vårterminen.
 • Mattecirkeln läsårsdiagnos 2 st. Genomförs april.
 • Lästeknik H 4. Genomförs maj.
 • Hitta språket och Hitta matematiken – Nationell kartläggning som genomförs under höstterminen.

 • Observationsschema (Motorik, färger – måla, matematik, rim, meningar, långa och korta ord, pussla med ord, stavelser, lägesord, syn, hörsel, ”året” mm.) – ”Jag kan” . Genomförs en gång per termin.

 • Kartläggning av bokstavskännedom  – ”Jag kan”. Genomförs april.
 • Mamma Mu-diagnoser enligt Bornholmsmodellen. Genomförs två gånger varje termin.
 • Kartläggning av bokstavskännedom. Genomförs september.
 • DLS Bas för skolår 1 och 2. Genomförs april.
 • Mattecirkeln läsårsdiagnos 2 st. Genomförs april. 
 • Lästeknik H 4. Genomförs maj.
 • DLS Bas för skolår 1 och 2. Genomförs september.
 • Lästeknik H 4. Genomförs oktober.
 • DLS 2. Genomförs februari.
 • Mattecirkeln läsårsdiagnos 2 st. Genomförs april.
 • Lästeknik H 4. Genomförs maj.
 • Måns och Mia. Genomförs under vårterminen.
 • Lästeknik H 4. Genomförs oktober.
 • Nationellt ämnesprov i svenska och svenska som andra språk. Genomförs mars – april.
 • Nationellt ämnesprov i matematik. Genomförs mars – april.
 • Mattecirkeln läsårsdiagnos 2 st. Genomförs april.
 • Lästeknik H 4. Genomförs maj.
 • Lästeknik H 4. Genomförs oktober.
 • DLS 4. Genomförs oktober.
 • Mattecirkeln läsårsdiagnos 2 st. Genomförs april.
 • Lästeknik H 4. Genomförs maj.
 • Lästeknik H 4. Genomförs oktober.
 • Urval av tidigare års nationella ämnesprov i svenska och svenska som andra språk. Genomförs under vårterminen.
 • Urval av tidigare års nationella ämnesprov i matematik. Genomförs under vårterminen.
 • Urval av tidigare års nationella ämnesprov i engelska. Genomförs under vårterminen.
 • Mattecirkeln läsårsdiagnos 2 st. Genomförs april.
 • Lästeknik H 4. Genomförs maj.
 • Lästeknik H 4. Genomförs oktober.
 • Nationellt ämnesprov i svenska och svenska som andra språk. Genomförs under vårterminen.
 • Nationellt ämnesprov i matematik. Genomförs under vårterminen.
 • Nationellt ämnesprov i engelska. Genomförs under vårterminen.
 • Nationellt ämnesprov i SO/ NO. Genomförs under vårterminen.
 • Mattecirkeln läsårsdiagnos 2 st. Genomförs april.
 • Lästeknik H 4. Genomförs maj.