Skola F-6 och Fritids

Förskoleklass, lågstadium och mellanstadium med fritids

Här finns både skola och fritids. Vi är en liten och personlig skola med allmän inriktning där vi följer nationella läro- och kursplaner. Här har vi alltid närheten till naturen och en fantastisk utomhusmiljö, som vi gärna använder i vår undervisning.

barn som snidar

Förskoleklass, lågstadium och mellanstadium

med fritids

Här finns både skola och fritids. Vi är en liten och personlig skola med allmän inriktning där vi följer nationella läro- och kursplaner. Här har vi alltid närheten till naturen och en fantastisk utomhusmiljö, som vi gärna använder i vår undervisning.

Skola och fritids med behöriga lärare och nära till naturen

Persbergs friskola är en åldersintegrerad skola. Vi har 100% behöriga klasslärare och all vår undervisning följer nationella läroplaner och kursplaner. Tack vare att vi är nära naturen och har en fantastisk utomhusmiljö, så använder vi oss mycket av det. Här nedan kan du läsa lite mer om varje klass, hur de arbetar och vad för klasslärare de har. 

Förskoleklass

Läsåret 23/24 består förskoleklass av 8 elever.
Undervisningen i förskoleklass tar främst sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen.
Vi arbetar utifrån ett varierat arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Varje morgon har vi en gemensam samling. Därefter arbetar vi både teoretiskt och praktiskt. Vi arbetar med material som Livet i bokstavslandet och Favoritmatematik.
Fokuset hos oss ligger på att eleverna ska känna sig trygga och sedda.
Skoldagen börjar kl 8.15 och slutar kl 13.30 alla dagar. Varje dag äter vi hemlagad lunch i matsalen Klasslärare är Lotta Aitman.

Klass 1-2

I årskurs 1-2 går 17 elever läsåret 23/24. Vi arbetar utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vårt arbetsmaterial är exempelvis Ottos dagbok, skoldagbok och Favoritmatematik. I år kommer vi även ha läsläxa som ett stående inslag.
Vi har också ett praktiskt arbetssätt med grunderna i Learning by doing.
I vår klass är trygghet och förutsägbarhet självklar. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade och har klassrumsmottot "Har jag inget snällt att säga så ska inte säga det alls". Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande.
Klasslärare är Johannes Kjellgarn.

Klass 3-4

Klass 3-4 består av 16 elever 2023/2024 och vi har vårt klassrum med vacker utsikt mot sjön. Vi arbetar mycket på ett tematiskt och undersökande arbetssätt, ofta med stora inslag av kreativitet. Vi har bl.a. byggt upp en levande forntidsby på vår motorikbana, som ligger vackert belägen på udden ut mot Yngen. Undervisningen är individuellt anpassad, och de flesta pedagogiska anpassningarna görs även i helgrupp, för att skapa trygghet och struktur. Våra skoldagar sträcker sig kl. 8.15 - 13.30 alla dagar. Klasslärare är Katrin Koitti Paulsson.

Klass 5-6

I årskurs 5-6 går det 17 elever läsåret 2023/2024. Vi bedriver vår verksamhet till den största delen i "Gamla" Folkets Hus men är en del nere på den vackra skolgården vid Yngens strand. Vid bra väder försöker vi bedriva en del undervisning utomhus. Arbetet sker mot de nationella målen mot åk 6. Ett samarbete kring vissa ämnen sker tillsammans med klass 3-4. För ämnen som slöjd och idrott åker vi in till Filipstad. Vi erbjuder även språkval för våra åk 6 i spanska, tyska och franska.
Klasslärare är Lena Wigh.

Fritidshemmet Solrosen

Fritidshemmet har läsåret 23/24 22st inskrivna barn. Vi arbetar med att uppmuntra elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper samt ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Morgonfritids är tillgängligt varje dag, kl. 06-08. Eftermiddagsfritids från skolslut till 17.30.

Vid ändringar av schemat ring/smsa eller maila oss på Fritidshemmet
Telefon: 070-307 14 60

Mail: persbergsfriskolafritids@gmail.com

Sjukanmälan för F-6

Frånvaro och sjukanmälan för förskoleklass till och med åk 6 görs på vår skolmobil.
Glöm inte att friskanmäla också!
Telefon: 070-307 17 02